ΑΓΓΕΛΑ ΠΕΤΡΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑΡΗ

Φυσικοθεραπεύτρια
Ειδικευμένη στην Νευροεξελικτική
Αγωγή N.D.T. Bobath

Η αξία της πρώιμης παρέμβασης.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η αισθητικοκινητική οργάνωση και η φυσιολογική ανάπτυξη στα πολύ μικρά νεογνά με διαταραχές της ανάπτυξης, πρέπει πρώτα να εξαλειφθεί ή να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν η επίδραση του παθολογικού προτύπου στάσης. 
Οι θεραπευτικές στάσεις μπορούν να συμβάλουν στη διαδικασία ομαλοποίησης του μυϊκού τόνου και να προσφέρουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τις βασικές λειτουργίες νόησης και αντίληψης.
 Tα αισθητικοκινητικά προβλήματα που στην αρχή είναι μικρά, έχουν την τάση να γίνονται πιο μεγάλα και σύνθετα χωρίς την θεραπευτική παρέμβαση.Tο έντονο παθολογικό πρότυπο στάσης των μεγαλύτερων παιδιών πιθανώς δεν ήταν φανερό στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους. 
Το γεγονός αυτό, υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση με αλλαγές θέσεων όσο το δυνατόν νωρίτερα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του νεογνού, σαν προληπτικό μέτρο για την αποφυγή πιο σύνθετων προβλημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, η σπουδαιότητα της έγκαιρης θεραπευτικής παρέμβασης συνίσταται στα παρακάτω σημεία:
 -Πλαστικότητα του εγκεφάλου του νεογνού κατά τους πρώτους 18 μήνες. 
(Ο εγκέφαλος μαθαίνει ευκολότερα). 
-Ελαχιστοποίηση των δευτερογενών επιπλοκών (βραχύνσεις, παραμορφώσεις λόγω οπισθότονου, δευτερογενής νοητική καθυστέρηση λόγω περιορισμένων αισθητικοκινητικών εμπειριών.) 
-Πιο γρήγορα αποτελέσματα. 
-Η έγκαιρη παρέμβαση στην αλληλεπίδραση γονιού-παιδιού μειώνει τις ανεπιθύμητες συναισθηματικές, ψυχοκοινωνικές επιπλοκές που θα δημιουργηθούν αν ο γονιός φοβάται ότι κάτι δεν πάει καλά.
 -Ωφελεί κάθε παιδί και δεν είναι τραυματική εμπειρία.