ΑΓΓΕΛΑ ΠΕΤΡΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑΡΗ

Φυσικοθεραπεύτρια
Ειδικευμένη στην Νευροεξελικτική
Αγωγή N.D.T. Bobath

Παθήσεις

H παιδιατρική φυσικοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά νεογνικής έως εφηβικής ηλικίας που παρουσιάζουν:

  • Υψηλό κίνδυνο εγκεφαλικής βλάβης (πρώιμη παρέμβαση) 
  • Απόκλιση από τη φυσιολογική κινητική ανάπτυξη 
  • Ψυχοκινητική καθυστέρηση Διαταραχή βάδισης
  •  Διαταραχές στο μυικού τόνο (υπερτονία-υποτονία)
  •  Μυοσκελετικές διαταραχές (ραιβόκρανο, ραιβά-βλαισά ισχία ή γόνατα, ραιβοιπποποδίες, βλαισοιπποποδίες) 
  • Σύνδρομα 
  • Μυοπάθειες, Μυασθένειες, Μυοσίτιδες 
  • Βλάβες κεντρικού νευρικού συστήματος (εγκεφαλική παράλυση)
  • Βλάβες περιφερειακού νευρικού συστήματος (Πάρεση βραχιονίου πλέγματος-κακώσεις νωτιαίου μυελού)