ΑΓΓΕΛΑ ΠΕΤΡΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑΡΗ

Φυσικοθεραπεύτρια
Ειδικευμένη στην Νευροεξελικτική
Αγωγή N.D.T. Bobath

Σχέση θεραπευτή - γονιού

Οι γονείς μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι θεραπευτές για τα παιδιά τους, και το πόσο καλά θα ανταποκριθούν στις οδηγίες του θεραπευτή για τον χειρισμό των παιδιών τους στο σπίτι, θα επηρεάσει σημαντικά τη μελλοντική τους εξέλιξη. 

Το θεραπευτικό πρόγραμμα στα πρώτα βήματα της ζωής του παιδιού τροποποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του νεογέννητου. Εκπαιδεύεται η μητέρα, ή όποιος άλλος έχει το παιδί στα χέρια του τις περισσότερες ώρες. Ο θεραπευτής πρέπει να πείσει τον γονιό, ότι το παιδί αναπτύσσεται σύμφωνα με τα ερεθίσματα που δέχεται και μαθαίνει από τις κινητικές εμπειρίες που βιώνει. Μέσα από αυτήν την κατανόηση θα προκύψει η αναγκαιότητα της συμμετοχής του γονιού στο πρόγραμμα θεραπείας. 

Κατά την διαδικασία της εκπαίδευσης, ο φυσικοθεραπευτής είναι προσεκτικός και ελέγχει συνέχεια αν ο γονιός κατανοεί και εκτελεί σωστά αυτά που του λέει. Ευθύνη του φυσικοθεραπευτή είναι να εξετάσει αν ο γονιός έχει καταλάβει καλά τη φύση του προβλήματος του παιδιού του, να μπορεί να διακρίνει τις δυνατότητές του, αν καταλαβαίνει τι είναι αυτό που κάνει ο θεραπευτής κάθε στιγμή και γιατί το κάνει, και αν συνειδητοποιεί τη δική του ευθύνη σε σχέση με το θεραπευτικό αποτέλεσμα.