ΑΓΓΕΛΑ ΠΕΤΡΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑΡΗ

Φυσικοθεραπεύτρια
Ειδικευμένη στην Νευροεξελικτική
Αγωγή N.D.T. Bobath


1ος μήνας. 
Πρηνής θέση : Ασυντόνιστο γύρισμα της κεφαλής από την μία στην άλλη πλευρά. 
Ύπτια θέση: Το κεφάλι στο πλάι. Πιθανόν το χέρι στο στόμα ,χέρια συχνά κλειστά. Έντονο αντανακλαστικό σύλληψης. Κλότσημα ποδιών από κάμψη σε λιγότερη κάμψη. 
Καθιστή θέση: Τραβώντας το μωρό να καθίσει το κεφάλι μένει πίσω και φθάνοντας στην καθιστή θέση πέφτει εμπρός. Το κρατά στιγμιαία.  Πλάτη στρογγυλή. 
Όρθια θέση:  Τα ισχία σε κάμψη. Πρωτογενής ορθοστάτηση. Αυτόματη βάδιση.
 
2ος μήνας.
 Πρηνής θέση: Σηκώνει το κεφάλι μέχρι 45ο από το δάπεδο. 
Ύπτια θέση: Έλλειψη προσανατολισμού της κεφαλής στη μέση γραμμή.
 Καθιστή θέση: Κρατά το κεφάλι για λίγο.
 Όρθια θέση: Αβασία – αστασία. 

  3ος μήνας. 
Πρηνής θέση: Η θωρακική μοίρα της Σ.Σ. εκτείνεται. Στήριξη στους αγκώνες. Οι αγκώνες κάτω από τους ώμους. Κινήσεις στα κάτω άκρα, και πλάγια μετατόπιση βάρους στο ύψος της λεκάνης.
 Ύπτια θέση: Το κεφάλι κοντά στη μέση γραμμή, σηκώνει τα χέρια ενάντια στη βαρύτητα. Κοιτάζει επίμονα τα χέρια του. Το γύρισμα στο πλάι αρχίζει.
 Καθιστή θέση: Το κεφάλι ακολουθεί όταν τραβήξουμε το μωρό από τα χέρια για να καθίσει. Στην καθιστή θέση η θωρακική μοίρα βρίσκεται σε έκταση όχι όμως και η οσφυϊκή.
 Όρθια θέση: Παίρνει βάρος για λίγο στα πόδια του. 

  4ος μήνας. 
Πρηνής θέση: Κεφάλι ανυψώνεται στη μέση θέση, καλός έλεγχος κινήσεων προς όλες τις κατευθύνσεις, στήριξη στους αγκώνες. Μετατοπίζει το βάρος του, γυρίζει στο πλάι και πέφτει ανάσκελα. Κινήσεις κολύμπι.
 Ύπτια θέση: Κεφάλι στη μέση θέση. Χέρια στα γόνατα, χέρια μαζί, πόδια μαζί. Γυρίζει στο πλάι. Καθιστή θέση: Στην προσπάθεια να το τραβήξουμε για να καθίσει κάμπτει το κεφάλι. Κάθεται με έκταση της θωρακικής μοίρας της Σ.Σ. και κάμψη της οσφυικής μοίρας της Σ,Σ.
Όρθια θέση: Παίρνει περισσότερο βάρος στα πόδια του. 

  5ος μήνας. 
Πρηνής θέση: Στήριξη με τεντωμένους αγκώνες, μεταφορά βάρους από χέρι σε χέρι. Για να φτάσει κάτι χρησιμοποιεί τη στήριξη στους αγκώνες. Έκταση σε όλο τον κορμό. Κινήσεις κολύμβησης με τα άκρα.
 Ύπτια θέση: Αύξηση του καμπτικού ελέγχου ενάντια στη βαρύτητα. Φτάνει τα πόδια του με έλεγχο του κορμού. Αρχίζει να στηρίζεται στα πέλματα με κάμψη γονάτων ή σηκώνει την λεκάνη (γέφυρα). Μεταφέρει το βάρος του από τη μια πλευρά στην άλλη. Βάζει τα πόδια του στο στόμα ανυψώνοντας τη λεκάνη από το δάπεδο. Ρολάρει είτε με το βάρος του σώματός του είτε χρησιμοποιώντας στροφή από πρηνή σε ύπτια θέση ή το αντίθετο.
 Καθιστή θέση: Στο τράβηγμα για να καθίσει, αντιδρά με κάμψη της κεφαλής, ο κορμός συμμετέχει, τα άνω και κάτω άκρα είναι σε κάμψη. Όταν κάθεται χρησιμοποιεί τα χέρια για στήριξη, όχι όμως ικανοποιητικά.

 Όρθια θέση: Ενώ στέκεται, αυξάνεται η έκταση στα κάτω άκρα.

6os μήνας
 Ο έλεγχος της κεφαλής έχει ολοκληρωθεί.
 Πρηνή θέση: Στηρίζεται με τεντωμένα χέρια λόγω του καλού ελέγχου της ωμικής ζώνης. Μπορεί να φτάσει κάτι με το ένα χέρι εξαιτίας της ικανότητας να μεταφέρει το βάρος του. ¨Κολύμπι¨ Κούνημα από την μια πλευρά στην άλλη. Ασύμμετρη δραστηριότητα στα πόδια οδηγεί σε κινήσεις ερπείσματος. Προσπαθεί να πάει μπροστά, συχνά έχει σαν αποτέλεσμα να κινηθεί προς τα πίσω. Τα χέρια σπρώχνουν. Ρολλάρει με στροφή.
 Ύπτια θέση : Ρολλάρει με στροφή μεταξύ ωμικής ζώνης και ζώνης λεκάνης. Ανύψωση λεκάνης (γέφυρα).
 Καθιστή θέση : Σηκώνει το κεφάλι του ανεξάρτητα πριν το τραβήξουμε για να καθίσει. Βοηθά όταν το σηκώνουμε να καθίσει. Στην αρχή κάμπτει και μετά εκτείνει τα κάτω τα άκρα. Στην καθιστή θέση χρειάζεται τα χέρια του για στήριξη. Η ισορροπία του είναι ακόμα αβέβαιη. Παρουσιάζει προστατευτική έκταση μπροστά ή πλάι, αλλά δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένη.
  Όρθια θέση : Παίζει μεταξύ κάμψης και έκτασης. Τα ισχία είναι ακριβώς κάτω από τους ώμους.   

7ος μήνας
 Πρηνής θέση: Στηρίζεται με τεντωμένους αγκώνες σε ανοιχτά χέρια. Περιστρέφεται γύρω από την κοιλιά του. Στηρίζεται στο ένα χέρι και παίζει με το άλλο. Σπρώχνει και σηκώνεται στα τέσσερα. Κουνιέται μπρος πίσω και πλάγια. Μπορεί να διατηρήσει την τετραποδική θέση. Έρχεται από τα τέσσερα στην καθιστή, κινούμενο πίσω και πλάγια.
  Ύπτια θέση: Δε μένει σ’αυτή τη θέση, δεν του αρέσει. Ρολλάρισμα: Το τμηματικό ρολλάρισμα είναι υπό πλήρη έλεγχο. Χρησιμοποιεί την πλάγια θέση για παιχνίδι.
  Καθιστή θέση: Μεγαλύτερη ασφάλεια. Μεγάλη βάση στήριξης, προστατευτική έκταση μπροστά και πλάι. Μεταφορά βάρους στα χέρια όταν αλλάζει θέση.
  Όρθια θέση: Λεκάνη κάτω από τους ώμους, καλή φόρτιση στα κάτω άκρα. 

8ος μήνας 
Μεγάλες διαφορές από παιδί σε παιδί.
  Πρηνής θέση: Τμηματικές κινήσεις του κορμού. Περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. Έχει δεδομένα τα τέσσερα σημεία στήριξης και έχει σταθερότητα στο να σηκώσει το βάρος του καθώς και να φτάσει αντικείμενο σηκώνοντας το ένα χέρι. Μετακινείται με χέρια και γόνατα και δοκιμάζει το ημιγονάτισμα.
  Καθιστή θέση: Ισορροπεί και κινείται να φτάσει στη θέση αυτή. Μπορεί και μεταφέρει το βάρος του στα χέρια, προκειμένου να κινηθεί τριγύρω. Χρησιμοποιεί τα χέρια για να κρατηθεί από κάπου και αν τραβηχτεί μπορεί να σηκωθεί όρθιο
. Όρθια θέση: Καλή μεταφορά βάρους στα πόδια. 

  9ος-10ος μήνας 
Καλός συντονισμός στο να μετακινείται στα χέρια και γόνατα (τετραποδική θέση). Κατευθύνεται μπροστά, πίσω, πλάγια. Πιθανόν έρχεται σε θέση αρκουδίσματος, κάνει προβολή ποδιού από τετραποδική και τραβιέται να σηκωθεί.
 Περπατάει πλάγια κατά μήκος των επίπλων. Βελτιώνεται ο έλεγχος μετακίνησης από όρθια θέση σε καθιστή. 
Καθιστή θέση: Μικρότερη βάση στήριξης. Ελέγχει καλά τον κορμό του, έρχεται από τη θέση αυτή στην πρηνή. Η προστατευτική έκταση προς τα εμπρός και πλάγια έχει πλήρως αναπτυχθεί, ενώ αναπτύσσεται η προς τα πίσω προστατευτική έκταση.
 Όρθια θέση: Στηριζόμενο έρχεται στα γόνατα και από εκεί στην όρθια θέση. Στηρίζεται και στέκεται όρθιο και επιστρέφει στην καθιστή θέση με καλύτερο έλεγχο 
   
11ος-12ος μήνας 
Μετακινείται στη τετραποδική θέση με καλή εναλλαγή μεταξύ κάμψης και έκτασης των ποδιών. Καθιστή θέση: Κάθεται χωρίς να στηρίζεται.
 Όρθια θέση: Στέκεται ανεξάρτητο και μπορεί να καθίσει κάτω με έλεγχο. Πρώτα ανεξάρτητα βήματα με τα άνω άκρα σε θέση “high guard”.  
 
12ος-18ος μήνας 
Έρχεται στη γονυπετή θέση, αναρριχάται σκάλες με στήριξη στα χέρια και γόνατα.
 Περπατά αρχικά με μεγάλη βάση στήριξης, κάνει μικρά βήματα και έχει θέση «high guard” στα άνω άκρα. Γύρω στους 18 μήνες η βάσης στήριξης στενεύει, τα χέρια είναι κάτω, μπορεί να κρατά ένα αντικείμενο ενώ περπατά.
 Προοδεύει αλματωδώς. Περπατά πλάγια και πίσω και περνά ανάμεσα από τα έπιπλα.

Πηγή: ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ -ΜΕΘΟΔΟΣ BOBATH, ΙΟΥΛΙΟΣ ’93-’94, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ