ΑΓΓΕΛΑ ΠΕΤΡΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑΡΗ

Φυσικοθεραπεύτρια
Ειδικευμένη στην Νευροεξελικτική
Αγωγή N.D.T. Bobath

Η ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Ονομάζομαι Αγγέλα Πετραλή.Είμαι πτυχιούχος φυσικοθεραπεύτρια Ανώτατης Σχολής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθηνών του έτους 1989.

Έχω κάνει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Νευροεξελικτική Αγωγή Bobath στην ειδική θεραπευτική αντιμετώπιση παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και άλλων δυσλειτουργιών του κεντρικού νευρικού συστήματος (Θεσσαλονίκη, 1994). 

Έχω παρακολουθήσει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σχετικά με την παιδιατρική φυσικοθεραπεία.

Είμαι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεαρεπυτών και της Ελληνικής Εταιρίας Νευροεξελικτικής Αγωγής.