ΑΓΓΕΛΑ ΠΕΤΡΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑΡΗ

Φυσικοθεραπεύτρια
Ειδικευμένη στην Νευροεξελικτική
Αγωγή N.D.T. Bobath


H θεωρία της Νευροεξελικτικής Αγωγής αναπτύχθηκε πριν από τέσσερις δεκαετίες περίπου. Ο πυρήνας της θεραπευτικής παρέμβασης ήταν η χρήση των τεχνικών Αναστολής και Διευκόλυνσης που είναι τεχνικές χειρισμών με σκοπό τη μεταβολή στην κατανομή του μυικού τόνου και την παραγωγή ενεργητικών κινήσεων από το παιδί.
Η Νευροεξελικτική Αγωγή είναι μια θεραπεία με πρωταρχικό στόχο τη μεταβολή και τη βελτίωση της συνέργειας του ασθενή, σαν προετοιμασία για λειτουργικές δραστηριότητες με αναστολή των μη φυσιολογικών προτύπων και την διευκόλυνση μεγάλης ποικιλίας πιο φυσιολογικών προτύπων που είναι απαραίτητα για λειτουργικές δεξιότητες.
Η θεωρία της Νευροεξελικτικής Αγωγής προσπάθησε να ερμηνεύσει το πώς κινούμαστε και τη χρειάζεται για να παραχθεί η κίνηση ή μια σειρά κινήσεων που συμβαίνουν αυτόματα.
Τα αρχικά σημεία στα οποία στηρίχθηκε η θεωρία της Νευροεξελικτικής Αγωγής είναι τα εξής: -Η κίνηση ελέγχεται από τον εγκέφαλο και δεν είναι μια λειτουργία των μυών. -Η βλάβη του εγκεφάλου έχει σαν αποτέλεσμα το μη φυσιολογικό τόνο της στάσης. -Η χρήση των μη φυσιολογικών κινητικών προτύπων που παράγονται εξαιτίας του μη φυσιολογικού τόνου της στάσης, εμποδίζουν την φυσιολογική ανάπτυξη της στάσης και της κίνησης. -Η ανάρρωση γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της ανάπτυξης. (Tα αναπτυξιακά στάδια είναι αυτά που καθοδηγούν τον φυσικοθεραπευτή στον προσδιορισμό των στόχων του και την εκτέλεση του επιθυμητού θεραπευτικού προγράμματος). -Η παρέμβαση έχει στόχο την ανάπτυξη πιο φυσιολογικών προτύπων στάσης και κίνησης μέσω της ομαλοποίησης του μυικού τόνου, της αναστολής των μη φυσιολογικών προτύπων κίνησης και της διευκόλυνσης των φυσιολογικών ισορροπιστικών αντιδράσεων και των αντιδράσεων ανόρθωσης και προσανατολισμού.
Η αντιμετώπιση του μικρού ασθενή με δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος γίνεται από την ομάδα αποκατάστασης που απαρτίζεται από το γιατρό, το φυσικοθεραπευτή τον εργοθεραπευτή, το λογοθεραπευτή καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.